CBL VersFustpool

Stichting VersFust en de VersFust pool zijn eind jaren ’90 opgericht door het CBL en de FNLI. De distributie in eenmalige verpakkingen werd vervangen door een pool van destijds 24 miljoen CBL kratten. Het poolmanagement is vanaf de start uitbesteed aan Pool Service en is samen met pooleigenaar Stichting VersFust erop gericht om een zo efficiënt mogelijke stroom van CBL fust te bevorderen.

In de samenwerking zijn KPI’s vastgesteld om belangrijke inzichten en kansen voor meer succes aan het licht te brengen. Deze KPI’s worden permanent gemeten en geanalyseerd.

KPI definities

Leverbetrouwbaarheid

Servicegraad

Rotatiesnelheid

Doorlooptijd retailer

Voorraad retailer

Product informatie CBL-fust

CBL kratten worden gemaakt van polyethyleen van hoge dichtheid (HDPE), zijn cadmiumvrij en geschikt voor recycling. 
Hieronder vindt u de uitgebreide product specificaties per CBL type. 

Tarieven en voorwaarden

Bekijk hier de tarieven voor lange termijn huur (LTH) en de bijbehorende huurvoorwaarden.

LTH Tarieven

LTH Voorwaarden

CBL Marktplaats

De CBL Marktplaats is ingericht om te dienen als gedeeld platform voor het samenbrengen van vraag en aanbod van fust overnames in de CBL pool.  

Wanneer uw behoefte aan CBL-fust verandert dan meldt u dit aan Pool Service door het aanmeldformulier in te vullen. Pool Service publiceert minimaal 4 weken uw melding op onze website zodat andere pooldeelnemers de kans krijgen om te reageren op uw melding.

Heeft u interesse in een advertenties hieronder dan kunt u direct contact opnemen met de aanbieder. Indien bij een advertentie geen contactgegevens zijn vrijgegeven, stuurt u dan een e-mail naar contract@pool-service.nl.

Advertenties CBL Marktplaats

Wilt u reageren op een advertentie?
Neem dan direct contact op met de aanbieder via het opgegeven e-mailadres,
of stuur een e-mail naar
contract@pool-service.nl.

Aanmeldformulier CBL Marktplaats

Partners

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft samen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) de Stichting VersFust opgericht. Het bestuur van Stichting VersFust bestaat uit afgevaardigden van retailers en foodproducenten uit Nederland.

Voor de juiste verwerking van CBL-data werken wij samen met partner Informore. Deze ICT-serviceprovider biedt een neutraal platform waarop retailers en producenten CBL-deliveries centraal kunnen registreren. Door de onafhankelijke positie van Informore blijft de gebruiker eigenaar van haar informatie.