Hoge beschikbaarheid
en lage kosten

In de levensmiddelenbranche is een goed georganiseerde en efficiënte logistiek onmisbaar. Dagelijks moeten supermarktorganisaties en foodservices bevoorraad worden van grote hoeveelheden verse producten. Stichting VersFust en Pool Service zorgen er samen voor dat producten zo snel mogelijk en in optimale conditie de consument bereiken.

CBL VersFustpool

Omstreeks 1990 werd de landelijke distributie van levensmiddelen in eenmalige verpakkingen succesvol vervangen door de oprichting van de CBL-VersFustpool van inmiddels ca. 28 miljoen CBL-kratten. Eigenaar Stichting VersFust (SVF) en de CBL-pool zijn opgericht door het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). 

Het landelijk beheer is door Stichting Versfust (SVF) uitbesteed aan IPP Poolservice B.V. (Pool Service), waarbij de samenwerking met SVF erop is gericht om de landelijke stroom van CBL-kratten blijvend en zo duurzaam en efficiënt mogelijk te besturen. In deze samenwerking zijn KPI’s vastgesteld om belangrijke inzichten en kansen voor meer succes aan het licht te brengen. Deze KPI’s worden permanent gemeten en geanalyseerd:

KPI definities

Leverbetrouwbaarheid

Servicegraad

Rotatiesnelheid

Doorlooptijd retailer

Voorraad retailer

Klantenkaart voor aanmelden CBL pool

CBL kratten - Product informatie

CBL kratten worden gemaakt van food grade polyethyleen (regranulaat) van hoge dichtheid (HDPE), cadmiumvrij en zijn geschikt voor recycling.

CBL kratten zijn zwart en worden geproduceerd in 6 verschillende maten (types). Voor alle types is ook 1 (grijze) deksel beschikbaar. Kijk hieronder voor de uitgebreide product specificaties per CBL type. 

Specificaties per type CBL krat

CBL Huurtarieven

Lange Termijn Huurtarieven (2023)

Lange Termijn Huurvoorwaarden

Lange Termijn Huurvoorwaarden (2024)

CBL Marktplaats

Het platform ‘CBL Marktplaats’ is ontstaan vanuit de collectieve gedachte en de behoefte om veranderende vraag en aanbod van CBL kratten in de pool samen te brengen. Bij veranderende behoefte aan een bepaald type of aantal CBL fusten kunnen aangesloten deelnemers via dit platform met elkaar in contact komen en LTH-contracten (laten) overnemen. 

 

Advertenties

10 juli 2024 bijgewerkt
 • Heeft u interesse in het overnemen van een contract?
  Neem dan contact op met de pooldeelnemer via het e-mailadres in de advertentie.
Per 5 maart 2024 hanteert Poolservice administratiekosten bij het overzetten van een contract.
Deze administratiekosten zullen wij in rekening brengen aan de verkopende contract houder. 

Bent u een aangesloten deelnemer en wilt u uw contract(en) opzeggen?
Vul dan onderstaand formulier in en uw contracten worden 4 weken gepubliceerd op onze website.

Aanmeldformulier CBL Marktplaats

Heeft u verdere vragen over het (laten) overnemen van CBL fust binnen de CBL-pool? 
Kijk even bij onze Veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar contract@pool-service.nl

Vragen?

Veelgestelde vragen

Stichting VersFust en de CBL-pool zijn opgericht door het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). De distributie van levensmiddelen in eenmalige verpakkingen werd succesvol  vervangen door een pool van CBL-fust. Stichting VersFust heeft als eigenaar van CBL-kratten het management van de CBL-pool uitbesteed aan Pool Service. De duurzame samenwerking met Stichting VersFust en Pool Service is erop gericht om de stroom van CBL-kratten blijvend en zo efficiënt mogelijk te besturen.

Om aan te sluiten bij de CBL-pool dient u een contract af te sluiten voor de huur van CBL-kratten. Dit kan zowel lange als korte termijn huur zijn. Als u een LTH-contract wilt afsluiten, stuur dan een e-mail naar contract@pool-service.nl. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen uw aanvraag te behandelen.

Lange termijn huur (LTH)

Bij Pool Service kunnen CBL-kratten alleen worden gehuurd op basis van een lange termijn huurovereenkomst van 7 jaar, oftewel een LTH-contract. Een LTH-contract wordt namens Stichting VersFust afgesloten bij Pool Service en bestaat uit een eenmalige huurprijs en een jaarlijkse bijdrage van 0,10 euro (2021) per krat.

Afhankelijk van uw behoefte heeft het huren van CBL-kratten op lange termijn voordelen zoals lage integrale kosten en de hoge landelijke beschikbaarheid. Bekijk hier de actuele LTH-prijzen en huurvoorwaarden bij Stichting VersFust.

Korte termijn huur (STH)
Binnen de CBL-pool kunnen CBL-kratten ook op korte termijn worden gehuurd. Hiervoor kunt u een STH-contract aanvragen bij één van de logistieke dienstverleners die zijn aangesloten aan de CBL-pool. Voor de actuele prijzen, diensten en voorwaarden voor korte termijn huur verwijzen wij u graag door naar de websites van de logistieke dienstverleners:

Stuur uw contractaanvraag naar contract@pool-service.nl. Benoem in uw aanvraag (indien aanwezig) uw Pool Service klantnummer, het gewenste type en aantal CBL-kratten. Wij beoordelen uw aanvraag en bij wederzijds akkoord kunnen de kratten meestal binnen 14 dagen worden ingepland voor afhaling op één van de Stichting VersFust depots. Bekijk hier onze actuele prijzen en voorwaarden of neem contact op via contract@pool-service.nl

Wanneer een LTH-contract wordt beëindigd wordt het gecontracteerde CBL-fust ingeleverd op een Stichting VerfsFust depot.

Voor het behoud van lage integrale kosten in de CBL-pool wordt het in te leveren CBL-fust eerst 4 weken aangeboden op de CBL Marktplaats. Binnen deze termijn kan een andere (aangesloten) pooldeelnemer het aangeboden CBL-fust en overeenkomst overnemen. Wederzijdse afspraken over zaken zoals de prijs, de fysieke overdracht, locatie en/of eventuele check op de fysieke staat van de kratten, worden buiten Pool Service om onderhandeld en afgesproken. Lees hier meer over CBL fust overnames via de CBL Marktplaats.

​Wilt u uw LTH-contract opzegging melden? Stuur een e-mail naar contract@pool-service.nl en benoem daarin uw PS klantnummer en het betreffende ​contractnummer.

Afhankelijk van uw situatie zijn er meerdere mogelijkheden om CBL leveringen te melden. Onze voorkeur is het gebruik van EDI berichtgeving. Als u specifieke vragen heeft over het melden van leveringen en de opbouw van CBL saldi voor bestellen (retourhalen) van uw geleverde fusten aan retail, stuur dan een e-mail naar data@pool-service.nl.  

Pooldeelnemers kunnen een overschot aan gecontracteerde CBL fust laten overnemen door andere aangesloten pooldeelnemers. Ook kunnen ze een aanvraag melden van een bepaald type CBL-fust bij tekorten. Voor het melden van een overschot of tekort aan CBL-fust kan gebruik worden gemaakt van dit online formulier.

Houd bij het (laten) overnemen van uw CBL-fust en LTH-contract transfer rekening met de volgende zaken:

 • Maak het resultaat van de onderlinge transfer overeenkomst kenbaar aan Pool Service (e-mail naar contract@pool-service.nl)
 • De ontvangstdatum van deze opzegging geldt als officiële opzegdatum voor het contract. De initiële contractdatum blijft gehandhaafd voor het getransfereerde contract
 • Het nieuwe contract moet worden ondertekend door de overnemende partij. Na verwerking in het systeem is de eigenaar veranderd en de transfer gereed. 

Andere zaken om rekening mee te houden zijn de wederzijdse afspraken over waar het fust kan worden opgehaald; de fysieke overdracht en/of eventuele check op de fysieke staat van de kratten. Pool Service is in deze onderhandelingen geen partij, deze afspraken worden onderling besproken en geregeld.

Heeft u een andere specifieke vraag of vragen stuur dan even een e-mail naar:

 • Algemene vragen CBL pool: info@pool-service.nl
 • Operationele zaken (planning, retail, fust wissels): orderentry@pool-service.nl
 • CBL transacties en datastromen (leveringen, CBL saldi, EDI): data@pool-service.nl
 • LTH contracten: contract@pool-service.nl
 • Financiële zaken: finance@pool-service.nl

Partners

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft samen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) de Stichting VersFust opgericht. Het bestuur van Stichting VersFust bestaat uit afgevaardigden van retailers en foodproducenten uit Nederland.

Voor de juiste verwerking van CBL-data werken wij samen met partner Copernicus. Deze ICT-serviceprovider biedt een neutraal platform waarop retailers en producenten CBL-deliveries centraal kunnen registreren. Door de onafhankelijke positie van Copernicus blijft de gebruiker eigenaar van haar informatie.

Waar bent u naar op zoek?

WordPress development door Webstation