Privacy- en
cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring IPP Poolservice bv

De Faber Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden op zorgvuldige en veilige wijze verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de e-Privacy Richtlijn en andere toepasselijke nationale wet- en regelgeving.

Toepasbaarheid

IPP Poolservice bv (hierna ‘IPP Poolservice’, ‘wij’ of ‘ons’) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens, wanneer u onze website bezoekt of wanneer u een leverancier/ verkoper, (toekomstige) klant of anderszins een zakenpartner bent.
In deze verklaring leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden en hoe lang wij de gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met derden en uw rechten onder de AVG. 

Het gebruik van persoonsgegevens

Als websitebezoeker

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens van u:

 • IP-adres van uw apparaat;
 • De URL of het opgevraagde bestand;
 • Datum en tijd van uw bezoek;
 • Statusinformatie, bijv. foutmeldingen.

Deze informatie wordt door ons alleen verwerkt voor zover noodzakelijk en zo lang als nodig is om u  foutloos en veilig de gewenste inhoud te leveren. Wij doen dit op basis van gerechtvaardigd belang. Ons belang is onder meer om onze website te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

In het geval u het contactformulier op onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens van u: 

 • Master data (voor- en achternaam – verplicht);
 • Contactgegevens (e-mailadres – verplicht; telefoonnummer – niet verplicht).

Deze informatie wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Ons belang bestaat uit het kunnen voldoen aan uw aanvraag om contact op te nemen of om specifieke informatie over onze producten en diensten te ontvangen.

Als leverancier/verkoper of als (toekomstig) klant of anderszins zakenpartner

In het geval u onze contactpersoon bent voor één van onze leveranciers/verkopers, (toekomstig) klanten of anderszins zakenpartners, verzamelen wij doorgaans de volgende gegevens:

 • Master data van u als onze contact persoon (voor- en achternaam, functietitel);
 • Contactgegevens ((zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) adres);
 • E-mail communicatie met u;
 • Financiële gegevens van uw bedrijf.

Afhankelijk van het type zakelijke transactie of uw verzoek slaan wij uw persoonlijke gegevens op voor zover dat nodig is in het kader van doelbinding en marktpraktijk in onze communicatie- en goederenbeheersystemen.

Wij verwerken deze gegevens gebaseerd op de contractuele relatie en gerechtvaardigd belang. Ons belang bestaat uit het initiëren van het contract, het correct uitvoeren van het contract (bijv. factureren), het onderhouden van de zakelijke relatie, het waarborgen van de IT-werking en -veiligheid, evenals het doen gelden van juridische claims en het verdedigen van onszelf in juridische geschillen.

Financiële informatie welke door u ter beschikking is gesteld, wordt verwerkt op basis van de wettelijke verplichting.

Als sollicitant

Wanneer u via onze website solliciteert, dan vindt u alle informatie over de verwerking van uw gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure op onze website https://career.faber.group

Beveiliging

Wij beveiligen alle persoonsgegevens op de website en in onze systemen op passende wijze met technische en organisatorische maatregelen, volgens de laatste stand van de techniek, om de gegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige wijziging, vernietiging, verlies of ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden, zoals beschreven in deze verklaring, of als nodig is om te voldoen aan onze contractuele of fiscale wettelijke verplichtingen of totdat u uw toestemming intrekt in die gevallen waarin dat vereist is.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is of bij intrekking van uw toestemming, zullen uw persoonsgegevens zo snel als mogelijk worden gewist.

 

Websites van derden en derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan entiteiten binnen het concern en aan derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer er een passende overeenkomst bestaat.

Persoonsgegevens worden door ons alleen doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER), wanneer er voor dit land een passend beschermingsniveau is vastgesteld door de Europese Commissie of wanneer er een ander mechanisme voor gegevensbescherming van kracht is, zoals bindende bedrijfsinterne gegevensbeschermingsvoorschriften of de EU-standaard contractsbepalingen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies, ook wel technisch noodzakelijke cookies. Deze zijn nodig om de website goed te laten functioneren.
 • Analytische cookies, die meten hoe onze website gebruikt wordt. Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld.

Voor een recente lijst van de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u graag naar …

 

Uw rechten volgens de AVG

Volgens de AVG kunt u gebruik maken van de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons: het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking en rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U kunt ook altijd uw toestemming intrekken, daar waar voorzien.

Verder heeft u in verschillende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht om uw gegevens op te vragen om ze over te dragen aan een andere organisatie (dataportabiliteit). U kunt ook een klacht indienen als u van mening bent dat wij de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet hebben nageleefd.

Voor de uitoefening van één van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Aan de uitoefening van deze rechten zijn voor u geen kosten verbonden. Het is mogelijk dat wij contact met u zullen moeten opnemen om uw identiteit te verifiëren. Wij zullen uw verzoek binnen 30 dagen beantwoorden.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Wijzigingen in deze verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij zullen u informeren over iedere wijziging door de datum van deze verklaring aan te passen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van één van uw rechten op grond van de AVG, kunt u onze privacy contact persoon bereiken via e-mail bnl.info@ipp-pooling.com of op het volgende adres:

IPP Poolservice bv

Munsterstraat 2i

7418 EV Deventer

Nederland

Laatste update: December 2023

Waar bent u naar op zoek?

WordPress development door Webstation