Nieuws

SVF poolfee verhoging vanaf 2021

In de afgelopen jaren is het percentage kapot fust toegenomen tot 2,2% van het contractvolume in 2020.
De consequentie van deze breuk-ontwikkeling is het jaarlijks vervangen van 500.000 fust door nieuwe kratten. De kosten hiervan leggen een zware claim op de begroting van Stichting VersFust.

Om de financiële gezondheid van de CBL-pool te borgen is door het bestuur van Stichting VersFust besloten om met ingang van 1 januari 2021 de poolfee te verhogen van €0,09 naar €0,10 per krat per jaar.

Mocht u bezwaar hebben tegen deze verhoging dan kan u, zonder rekening te houden met de opzegtermijn, uw fust contract beëindigen per 31 december 2020.

Het bestuur van Stichting VersFust wil samen met u de CBL-pool op peil houden in betrouwbaarheid en beschikbaarheid en rekent daarbij op uw medewerking.

Deel met social media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
webdesign development

Waar bent u naar op zoek?