Nieuws

Update TrackOnline – Pool Service heeft de ambitie om voor de zomer live te gaan

Eerder hebben wij gecommuniceerd dat Pool Service het huidige Avalanche pakket in 2023 gaat vervangen door de opvolger hiervan: TrackOnline.

TrackOnline maakt gebruikt van moderne en toekomstbestendige IT technieken die meer stabiliteit bieden, de applicatie gebruiksvriendelijk maken, slimme algoritmes bevatten en een betere basis bieden voor rapportages.

Momenteel worden de laatste functionaliteiten ontwikkeld en getest. Wanneer alles conform verwachting is, gaat Pool Service een periode schaduwdraaien met TrackOnline. Als deze fase succesvol is afgerond, zal in juni Avalanche buiten gebruik worden gesteld en vervangen door TrackOnline. De overgang van Avalanche naar TrackOnline gebeurt in een weekend, waardoor de continuïteit van onze operatie gegarandeerd blijft. Mocht er onverhoopt ná go-live nog iets fout gaan, dan heeft Pool Service hiervoor een proces ingericht om terug te kunnen grijpen op Avalanche waarbij de saldi, voorraden en transacties synchroon blijven.

TrackOnline zal een aantal veranderingen met zich meebrengen ten opzichte van het huidige Avalanche systeem. Vooral het uiterlijk van het systeem zal behoorlijk anders zijn. De functionaliteiten van het klantenportaal en de wijze waarop de leveringsinformatie wordt doorgezet, blijven vergelijkbaar met de huidige situatie. Wij realiseren ons dat deze veranderingen ook op u impact hebben. Pool Service medewerkers c.q. uw huidige contactperso(o)n(en) zijn uiteraard beschikbaar voor vragen. Tevens zal Pool Service vanaf mei instructievideo’s beschikbaar stellen die het TrackOnline systeem tonen en waarop de volgende activiteiten zichtbaar zullen worden toegelicht:

Voor leveranciers:

  • Het bestellen van lege CBL fusten bij retail
  • Het inzien, wijzigen of annuleren van openstaande bestellingen
  • Het inzien en controleren van actuele saldi (tegoeden) per retailer en het totaal saldo
  • Het inzien van historische transacties
  • Het bevestigen van een transactie
  • Nieuw: bevestigen van transacties voor het omwisselen van kapot fust
  • Nieuw: bevestigen van transacties gerelateerd aan nieuwe of ingeleverde contracten

Voor depots:

  • Het ingeven van voorraad leeg fust per ladingdrager
  • Het inzien van geplande orders die door Pool Service zijn bevestigd
  • Het bevestigen van orders en afronden van orders

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met Pool Service via: info@pool-service.nl of bel naar uw contactpersoon bij Pool Service B.V.

Met vriendelijke groeten,
Marc Moerkerken – General Manager Pool Service

Deel met social media

Waar bent u naar op zoek?

WordPress development door Webstation